Deze website gebruikt cookies
×
×
 x 

Winkelwagen is leeg

 

Toepassing van de informatie op de website, facebookpagina en instragram pagina van Unicorn Sun & Star Sieraden / AmberMaan is voor eigen risico. Kristallen, edelstenen en mineralen kunnen ondersteunend werken maar zijn geen vervangers voor medicatie of enig ander medisch advies. Raadpleeg bij klachten dan ook altijd uw huisarts of specialist.  

Unicorn Sun & Star Sieraden draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website, aangeschafte producten of workshops.
Informatie over de inhoud van deze website. Voor alle duidelijkheid wijst Unicorn Sun & Star Sieraden ten aanzien van de website www.unicornsieraden.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Unicorn Sun & Star Sieraden. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unicorn Sun & Star Sieraden. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Unicorn Sun & Star Sieraden met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Unicorn Sun & Star Sieraden behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Unicorn Sun & Star Sieraden alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Unicorn Sun & Star Sieraden niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Unicorn Sun & Star Sieraden, welke geen eigendom zijn van Unicorn Sun & Star Sieraden, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Unicorn Sun & Star Sieraden. Hoewel Unicorn Sun & Star Sieraden uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Unicorn Sun & Star Sieraden worden onderhouden wordt afgewezen. Unicorn Sun & Star Sieraden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

×

TOP